Boekhouding

Startersbegeleiding

Als startende vrije beroeper komt er heel wat op je af en dan is het handig dat je een vaste partner hebt die je doorheen het kluwen van administratie en verplichtingen helpt. Wij nemen die rol graag op ons en helpen je met :

- Het opmaken van een ondernemingsplan
- Het opstellen van een financieringsplan en we lichten dit toe bij de kredietinsteller
- Het aansluiten bij onder meer de Kruispuntbank voor ondernemingen, sociaal secretariaat enz.
- Het bepalen van jouw ondernemingsvorm, aangepast aan de activiteiten van de vrije beroeper
- ...

Gevestigde vrije beroeper: lopende verplichtingen

Als gevestigde vrije beroeper wil je je graag voor de volle 100% kunnen concentreren op jouw job, jouw expertise. Boekhouding maakt daar geen deel van uit en dat laat je liever aan andere experten over. Met een team van erkende boekhouders en accountants zorgen wij ervoor dat jouw boekhouding optimaal en correct gevoerd wordt:

- Voeren van de boekhoudkundige verwerking
- Opmaken van de balans en de resultatenrekening
- Analyse en controle van de jaarrekening
- Duidelijke en regelmatige communicatie

Bijkomend bedrijfseconomisch advies

Gaandeweg ga je als vrije beroeper beslissingen moeten nemen die een impact hebben op jouw werkzaamheden. Je zou dan graag ad hoc advies krijgen van jouw adviseur. Bij Consensus kan je steeds terecht bij jouw vaste dossier- en of relatiebeheerder voor zaken zoals:

- Tussentijdse ondernemingsrapporten
- Advies rond investeringsbeslissingen
- Het opmaken en toelichten van financieringsaanvragen
- Ondersteuning bij onderhandelingen
- ...Fiscale Optimalisatie

De huidige fiscaliteit is erg uitgebreid en vaak enorm complex, en het ziet er momenteel niet naar uit dat dit in de nabije toekomst gaat beteren. Toch zijn er binnen de fiscaliteit nog optimalisatiemogelijkheden op verschillende domeinen. Wij kunnen je hierin adviseren:

- Fiscale structuren
- Verzorgen van alle belastingaangiftes met onderlinge afstemming
- Onroerend goed structuren
- Tax Shelter
- Verschillende manieren om geld uit de vennootschap te halen
- ...

Juridisch Advies

"Nemo censetur ignorare legem" of beter, iedereen wordt geacht de wet te kennen. En die wet strekt verder dan louter de fiscaliteit. Daarom is het belangrijk dat bij de financiele, sociale en fiscale optimalisatie, er ook telkens rekening gehouden wordt met de juridische aspecten. Deze worden bij Consensus ondersteund door een team van juristen dat zich specialiseert in:

- Fiscaal recht
- Implementatie en opvolging van onroerend goed structuren zoals gesplitste aankoop, vrucht-gebruik, opstalrecht, erfpacht, onverdeeldheid, ...
- Associatievorming bij vrije beroepers
- Huwelijksvermogensrecht
- Vennootschapsrecht
- Overeenkomsten en contracten
- ...

Associatiebegeleiding

Samenwerken kan de sleutel zijn voor ambitie en continuiteit. Het is echter van groot belang dat een samenwerking gebeurt op basis van goede afspraken die op een correcte, volledige en transparante manier juridisch omkaderd worden.

De balans vinden tussen jouw individueel belang en het belang van de associatie, is een proces dat Consensus van a tot z mee kan begeleiden.

Van het eerste kennismakingsgesprek tot het afleveren van een complete associatieovereenkomst, inclusief de opvolging hiervan.Persoonlijke strategie

We vinden het belangrijk om samen een strategie uit te stippelen die u op korte, middellange en lange termijn verwezenlijkt wil zien. U wil immers nu tijd om van het leven te genieten, u wil ook later kunnen genieten en het is uw wens dat de volgende generatie ooit gaat kunnen genieten door uw levenswerk. Een gerust gemoed wanneeronvoorziene omstandigheden zich voordoen is hierbij een comfortabele factor!

Het Consensus-team gelooft in het belang van een tijdig uitgestippelde strategie om de waaier van mogelijkheden en opportuniteiten optimaal te benutten. Aarzel dus niet en spreek uw relatiebeheerder aan om in het nieuwe jaar, samen met u, een persoonlijke strategie uit te rollen om uw doelstellingen te bereiken.