MDMJ is trotse mede-sponsor van het internationaal project "DeMoPhaC" ("development of a model for nurses' role in interprofessional pharmaceutical care").

CoŲrdinator Dit 3 jaar durend project wordt gecoŲrdineerd door de onderzoeksgroep NuPhaC van de Universiteit Antwerpen.

Partners De Europese samenwerking bestaat uit 14 partners uit BelgiŽ, Duitsland, Griekenland, Hongarije, ItaliŽ, Nederland, Noord- MacedoniŽ, Noorwegen, Portugal, TsjechiŽ, SloveniŽ, Slovakije, Spanje, het Verenigd Koninkrijk.

Noodzaak van het project

De rol van verpleegkundigen in farmaceutische zorg is niet altijd duidelijk voor de verschillende betrokken disciplines: artsen, apothekers en verpleegkundigen zelf. Er is bovendien een grote variatie binnen Europa. Dit geldt zowel op de werkvloer als binnen onderwijs.

Een belangrijk gevolg is de bedreiging van de patiŽntveiligheid door soms moeilijke samenwerking tussen artsen, apothekers en verpleegkundigen en hinder op vlak van internationaal onderzoek, opleiding, innovatie en arbeidsmobiliteit.

Doelen van het project

Een eerste doel is om een model te ontwikkelen voor de rol van verpleegkundigen in interprofessionele farmaceutische zorg. Dit model dient als kader voor de samenwerking binnen farmaceutische zorg op de werkvloer, binnen onderwijs en in onderzoek.

Nadien is het de bedoeling om specifieke leeruitkomsten rond farmaceutische zorg te bepalen voor verpleegkundig onderwijs in Europa.

Door vervolgens een beoordelingsinstrument te ontwikkelen, willen de onderzoekers de competenties van verpleegkundigen in farmaceutische zorg evalueren. Dit instrument kan gebruikt worden om onderwijs (opleiding ťn studenten) te beoordelen, voor benchmarking en als gids voor de arbeidsmobiliteit.

Stand van zaken

Een eerste grootschalige internetbevraging van 974 artsen, 6719 verpleegkundigen en 857 apothekers is afgerond. De resultaten tonen dat verpleegkundigen verschillende activiteiten uitoefenen binnen farmaceutische zorg. De scores op vlak van interprofessionele samenwerking en communicatie zijn bedroevend laag.

De link naar het volledige artikel vindt u binnenkort hier.

Momenteel worden meer dan 300 interviews bij artsen, verpleegkundigen en apothekers, verspreid over Europa, uitgevoerd. Er wordt gezocht naar de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de verpleegkundige rol binnen farmaceutische zorg.

Een team van 45 studenten en meer dan 30 onderzoekers analyseren de resultaten.

Meer weten?

https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac