Nieuwsbrief Nr.45 : Fiscaliteit wagens.

U heeft waarschijnlijk in de afgelopen maanden gehoord dat de fiscaliteit met betrekking tot wagens weeral gaat veranderen. Recentelijk zijn de desbetreffende wetswijzigingen gepubliceerd. Tijd voor een update van onze nieuwsbrief dachten we!

Het is er alleszins niet eenvoudiger op geworden. Deze nieuwsbrief is dan ook lijvig. We proberen om alles zo kort maar duidelijk mogelijk toe te lichten. Bij eventuele vragen is het altijd best om uw dossierbeheerder of relatiebeheerder te contacteren.

DEEL 1: AFTREKBAARHEID VAN DE WAGEN

De aftrekbaarheid van de autokosten wijzigt als volgt en zal, op een enkel klein verschil na, hetzelfde zijn in de personenbelasting (zelfstandigen/eenmanszaken) en in de vennootschapsbelasting :

2018 & 2019: aftrekbaarheid van alle autokosten op basis van CO2 uitstoot volgens het bestaande systeem in de vennootschapsbelasting, met steeds een minimum van 50% aftrek. Brandstof is steeds voor 75% aftrekbaar.

CO² uitstoot diesel CO² uitstoot benzine Aftrek (%)
<60 <60 100
61-105 61-105 90
106-115 106-125 80
116-145 126-155 75
146-170 156-180 70
171-195 181-205 60
Elektrische wagen 120


Vanaf 2020: aftrekbaarheid volgens een nieuwe formule, ook op basis van CO2 uitstoot :
AFTREK % = 120 % - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO per kilometer)
waarbij de coëfficiënt wordt vastgesteld op 1 voor voertuigen met een dieselmotor en op 0,95 voor voertuigen met een andere motor. Wanneer het voertuig is uitgerust met een aardgasmotor en een belastbaar vermogen heeft van minder dan 12 fiscale paardenkracht wordt de coëfficiënt verder verlaagd tot 0,90. De aftrekbaarheid van de wagen is minimum 50% en maximum 100% (ook voor elektrische wagens!). Wagens met een CO2 uitstoot van meer dan 200gr zijn slechts 40% aftrekbaar. De brandstof zal nu ook aftrekbaar zijn volgens bovenstaande formule.

Wagens besteld voor 01/01/2018 zijn steeds minimum voor 75% aftrekbaar voor de zelfstandigen/eenmanszaken. Dit geldt niet voor de wagens besteld voor 01/01/2018 in de vennootschap, die dus een lager % aftrekbaarheid kunnen hebben!

Hou er ook rekening mee dat in de vennootschap de aftrekbaarheid steeds slaat op alle kilometers die gereden worden met de wagen. Als zelfstandige/eenmanszaak komen slechts die kilometers in aanmerking die beroepsmatig gereden zijn.

Samengevat:


Verderop zullen we concrete voorbeelden geven over de invloed van deze wijzigingen.

En wat nu met die zogenaamde fake hybrides?

Deze regeling zal gelden vanaf 01/01/2020 voor plug-in hybrides die besteld worden na 01/01/2018 en die niet voldoen aan één van de volgende criteria:

- een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht
- een uitstoot heeft van meer dan 50 gram CO2 per kilometer
Indien de hybride wagen één van bovenstaande voorwaarden schendt, dan is de in aanmerking te nemen uitstoot van het betrokken voertuig gelijk aan deze van het overeenstemmende voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof, wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5.

Onder oplaadbaar hybridevoertuig wordt verstaan een voertuig dat zowel is uitgerust met een brandstofmotor als een elektrische batterij die opgeladen kan worden via een aansluiting op een externe energiebron buiten het voertuig.

Er wordt in de wet ook toegevoegd dat de regering het cijfer van de minimum energiecapaciteit per 100kg kan optrekken naar maximum 2,1 kWh/100kg. We kunnen ons de komende jaren dus verwachten aan strengere normen voor deze plug-in hybrides.

Verderop voorbeelden van de impact van deze regeling.


DEEL 2: HET VOORDEEL ALLE AARD

De uitleg over het voordeel alle aard is enkel van toepassing voor wagens besteld door een vennootschap.

Het voordeel alle aard is het bedrag dat wordt aangerekend in de personenbelasting omwille van het gratis privé gebruik van de door de vennootschap aangekochte wagen door de bedrijfsleider/werknemer/etc. Op dit bedrag zal er een belasting verschuldigd zijn.

Behalve voor de fake hybrides verandert er op dit vlak niets.

De berekening van het voordeel alle aard is voor iedere wagen anders en afhankelijk van de CO2 uitstoot en leeftijd. In het kort komt de berekening op het volgende neer:

Cataloguswaarde van het voertuig x ouderdomspercentage x 6/7 x CO2-percentage

Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 1.280 (AJ2018) EUR per jaar.

2 elementen zijn dus belangrijk:

a. Ouderdomspercentage

van 0 tot 12 maanden 100%
van 13 tot 24 maanden 94%
van 25 tot 36 maanden 88%
van 37 tot 48 maanden 82%
van 49 tot 60 maanden 76%
vanaf 61 maanden 70%

b. CO2 uitstoot

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5%
voor een referentie- CO2- uitstoot van 107 g/km of 105 g/km (voor het kalenderjaar 2017) voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor
voor een referentie- CO2-uitstoot van 87 g/km (voor het kalenderjaar 2017) voor voertuigen met een dieselmotor

Wanneer de uitstoot van uw bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram vermeerderd, tot maximum 18%.

Wanneer de uitstoot van uw bedrijfswagen lager ligt dan de referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram verminderd, tot minimum 4%.

Er zijn meerdere berekeningstools op het internet te vinden die makkelijk het voordeel alle aard kunnen uitrekenen.

Wat nu met die fake hybrides?

Ook hier zal de regeling gelden vanaf 01/01/2020 voor plug-in hybrides die besteld worden na 01/01/2018 en die niet voldoen aan één van de volgende criteria:

een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht
een uitstoot heeft van meer dan 50 gram CO2 per kilometer

Indien de hybride wagen één van bovenstaande voorwaarden schendt dan is de in aanmerking te nemen uitstoot van het betrokken voertuig gelijk aan deze van het overeenstemmende voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof, wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5.

Het spreekt voor zich dat dit een grote invloed kan hebben op het voordeel alle aard dat aangerekend wordt op deze fake hybrides. De regering mag, net zoals bij de aftrekbaarheid, de minimum energiecapaciteit optrekken tot maximum 2,1 kWh/100kg.


DEEL 3: VOORBEELDEN

Hieronder hebben we een overzicht gemaakt op basis van de site www.e-gear.be van diverse types wagens. Deze lijsten zijn bij wijze van indicatie en sommige gegevens kunnen afwijken van de uiteindelijke specificaties.

Elektrische wagensWaterstofauto'sPlug In Hybride wagensVoor de hybride wagens die niet onder de noemer “fake hybride” vallen verandert er niets in 2020. Hieronder een tabel wat er gebeurt vanaf 2020 met de hybride wagens die wel onder de noemer “fake hybride” vallen.

Fake Hybride wagens (Plug-In)Hybride Wagens (niet Plug-In)Diesel & Benzine wagens (aftrekbaarheid Vennootschap)

Hieronder een tabel waarin duidelijk wordt wat het verschil in aftrekbaarheid zal zijn in 2018 & 2019 vs. na 2020.DEEL 4: BEREKENING

Het is duidelijk dat als u in de toekomst een fiscaal voordelige wagen wil kopen u hoogst waarschijnlijk gaat uitkomen bij ofwel een wagen met een zeer lichte motorisatie, ofwel een puur elektrische wagen ofwel bij de enkele "echte" hybride plug-in wagens.

In het verleden maakten we een berekening of het dan wel de moeite loont om zo'n hybride wagen te kopen op basis van de Volvo XC90 T8. Die wagen valt nu echter onder de noemer van fake hybride en zal fiscaal sowieso niet meer voordeliger zijn om te kopen, tenzij Volvo zijn batterijen aanpast.

Toch willen we eens kijken of een "echte" hybride wagen nog de moeite loont. Deze wagens zijn immers duurder in aankoop, maar kan het fiscale voordeel dat compenseren?

We gaan een vergelijking maken tussen de BMW 530e perfomance, de BMW 520i (benzine) en de BMW 520d (diesel). De BMW 530e bestaat enkel in berline versie, dus we vergelijken enkel de berline modellen.Als we gaan kijken naar het VAA dan zal er over een periode van 5 jaar de volgende bedragen betaald worden aan belastingen op dat VAA, rekening houdend met een belastingdruk van +/- 53,5%:

BMW 530e: 5.730 €
BMW 520i: 9.450 €
BMW 530d: 9.132 €

Wat betreft de belastingen betaald in de vennootschap over een periode van 5 jaar is de belastingdruk als volgt, rekening houdend met een belastingdruk van 29% in 2018 & 2019, en een belastingdruk van 25% vanaf 2020:

BMW 530e: 95 €
BMW 520i: 5.121 €
BMW 530d: 3.727 €

Hierbij houden we enkel rekening met de afschrijvingen van de wagen en niet met bijvoorbeeld brandstof, verzekeringen, taksen, enz... die het verschil uiteraard nog groter gaan maken.

Gegeven dat de BMW 530e 7.650€ duurder is in aankoop dan de BMW 520i maar dat er door de aankoop van de BMW 530e 3.720€ belastingen op het VAA en 5.026€ minder vennootschapsbelasting wordt betaald, lijkt ons dat de BMW zijn duurdere meerprijs meer dan ruimschoots compenseert.

Indien vergeleken wordt met de BMW 520d is de BMW 530e 6.300 EUR duurder. De BMW 520d levert 3.402 meer personenbelasting op en zal 3.632 EUR meer vennootschapsbelasting teweeg brengen. Ook hier zal de BMW 530e dus voordeliger uit de bus komen.

* DISCLAIMER: Het is niet toegestaan te reproduceren uit of te verwijzen naar deze nieuwsbrief zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MDMJ Accountants.

(januari 2018)