Nieuwsbrief Nr.44 : Zomerakkoord van de regering Michel.

De regering Michel heeft vorige week haar begrotingsgesprekken afgerond en is in het kader van de tax shift naar buiten gekomen met heel wat nieuwigheden. Hieruit blijkt dat ze in het bijzonder werk wil maken van een lastenverlaging voor KMO's zoals uw (dokters)-vennootschap.

De regering Michel neemt maatregelen op vlak van fiscaliteit, competitiviteit en werk, investeringen, moderne administratie en sociale cohesie en armoedebestrijding. In deze nieuwsbrief beperken we ons tot enkele belangrijke fiscale krachtlijnen.

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

De langverwachte verlaging van het tarief vennootschapsbelasting is een feit en zal in twee fasen verlopen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar 2020.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het normale (basis)tarief en het verlaagd tarief.

De hieronder vermelde tarieven zijn steeds inclusief de crisisbijdrage dat momenteel nog 3% bedraagt. In 2018 daalt de crisisbijdrage naar 2% en wordt vanaf 2020 definitief afgeschaft.

Het normale tarief bedraagt momenteel 33,99% en daalt in 2018 naar 29,58% en in 2020 verder naar 25%.

Meestal heeft uw vennootschap recht op het verlaagd (opklimmend) tarief dat momenteel 24,98% - 31,93% - 35,53% bedraagt.

Vanaf 2018 daalt dit verlaagd tarief naar 20,4% en dit voor de eerste schijf belastbare grondslag tot 100.000 euro. Op de winst boven 100.000 euro wordt het normale tarief van 29,58% toegepast.

Vanaf 2020 daalt dit verlaagd tarief naar 20% en dit voor de eerste schijf belastbare grondslag tot 100.000 euro. Op de winst boven 100.000 euro wordt het normale tarief van 25% toegepast.

Schematisch overzicht wijzigingen vennootschapsbelasting:

  Huidig 2018 2020
 Normaal basistarief 33% 29% 25%
 Verlaagd tarief 24,25% - 31% - 34,5% 20% 20%
 Crisisbijdrage 3% 2% 0%


Verhoging minimale bedrijfsleidersbezoldiging naar 45.000 euro vanaf 2018

Om te kunnen genieten van het verlaagd tarief van 20,4% wordt in 2018 wordt onder andere de minimale bedrijfsleidersbezoldiging verhoogd van 36.000 euro naar 45.000 euro.

Hierop zijn twee uitzonderingen: indien de belastbare winst < 45.000 euro, dan moet de minimale bedrijfsleidersbezoldiging minstens gelijk zijn aan het belastbaar resultaat van de vennootschap; gedurende de eerste 4 boekjaren is deze maatregel niet van toepassing op de startende ondernemingen.

Vanaf 2018 wordt een bijzondere aanslag van 10% opgelegd indien niet wordt voldaan aan de minimale bedrijfsleidersbezoldiging. Deze bijzondere aanslag is wel aftrekbaar als beroepskost.

Dit zal voor sommigen onder ons betekenen dat ze een hogere bezoldiging zullen moeten gaan uitkeren vanaf 2018.

Hervorming van de fiscaliteit op spaargeld

Op de rente die je krijgt vanuit een gereglementeerde spaarrekening moet roerende voorheffing betaald worden vanaf een bedrag van 940 euro aan interesten in plaats van de huidige 1.880 euro. Het bedrag onder de 940 euro blijft dus vrijgesteld van roerende voorheffing.

Wie meer dan 500,000 euro aan aandelen, obligaties of fondsen bezit op een effectenrekening, betaalt op het volledige bedrag een belasting van 0,15 procent, de zogenaamde abonnementstaks.

Er komt een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste 627 euro winst op aandelen. Zo zullen spaarders aangemoedigd worden om te investeren in de reële economie in plaats van hun spaarcenten op een spaarboekje te laten staan.

Het huidig systeem van pensioensparen voorziet in een jaarlijkse storting van 940 euro met een belastingvermindering van 30% (282 euro). Optioneel kan jaarlijks 1.200 euro gestort worden met een belastingvermindering van 25% (300 euro).

Bloemlezing andere maatregelen

Er komt een harmonisering tussen eenmanszaken en vennootschappen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de aftrekbaarheid van de autokosten. In de personenbelasting worden deze autokosten ook aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot en niet meer op basis van de huidige aftrekbeperking van 75%.

De notionele intrestaftrek blijft bestaan maar vanaf 2018 zal enkel nog de aangroei van de jaarlijkse winst in aanmerking komen en niet meer het totale bedrag van het eigen vermogen.

Uiteraard staat het ganse MDMJ-team klaar om deze recente fiscale hervormingen met u verder te bespreken.

(augustus 2017)