Nr.40 : Schenking onroerende goederen.

In deze nieuwsbrief leest u de actuele wijzigingen die de Vlaamse regering aanbrengt in de schenkingstarieven van onroerende goederen.

Men heeft vanuit de Vlaamse overheid opgemerkt dat het schenken van onroerende goederen relatief weinig voorkomt. De oorzaak ligt vooral in het feit dat de schenkingsrechten die betaald moeten worden snel kunnen oplopen zodat het voordeliger is om de onroerende activa niet te schenken maar te laten vererven.

Er bestaan wel technieken om goedkoper te schenken, maar deze vereisen een complexe planning en zijn tijdrovend.

Hier wil de Vlaamse regering verandering in brengen. Op 30 juni heeft het Vlaams parlement een nieuw decreet gestemd. Door het decreet wordt het schenken van onroerende goederen eenvoudiger en veel voordeliger vanaf 1 juli.

Wij informeren u in volgend overzicht hoe de schenkingsrechten er uit zullen zien:

- Voor alle schenkingen inzake onroerende goederen in rechte lijn (grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen,...) en tussen partners geldt:
een tarief van 3% op de eerste schijf van 150.000 euro;
een tarief van 9% op de schijf tussen 150.000 euro en 250.000 euro;
een tarief van 18% op de schijf tussen 250.000 euro en 450.000 euro;
een tarief van 27% op de schijf boven de 450.000 euro.

- Voor schenkingen inzake onroerende goederen tussen alle andere personen geldt:
een tarief van 10% op de eerste schijf van 150.000 euro;
een tarief van 20% op de schijf tussen 150.000 euro en 250.000 euro;
een tarief van 30% op de schijf tussen 250.000euro en 450.000 euro;
een tarief van 40% op de schijf boven de 450.000 euro.

Een belangrijke opmerking is dat voor bouwgronden, voor gebouwen die energievriendelijk gerenoveerd worden of gebouwen met een conformiteitsattest die verhuurd worden, er een verlaagd tarief kan gelden.

De impact van deze aanpassing aan de schenkingstarieven zal duidelijk worden uit het volgende voorbeeld:

Gegeven: een koppel gehuwd onder het wettelijk stelsel wil vastgoed ter waarde van 1.000.000 EUR in één keer schenken aan hun twee kinderen. (Concreet gaat het hier over 4 aparte schenkingen met elk een waarde van 250.000 EUR)

Onder het oude systeem zouden de schenkingsrechten in totaal 106.500 EUR bedragen of 10,65%.
In het nieuwe systeem zullen de schenkingsrechten in totaal 54 000 EUR bedragen of 5,40%.

Hoe hoger de geschonken bedragen hoe voordeliger het nieuwe systeem zal zijn.

Hieronder vindt u een grafiek die de tarieven tussen het oude en het nieuwe systeem vergelijkt.Let wel: schenkingen (en erfrecht) is een ingewikkelde materie. Indien u hier vragen over heeft, contacteer dan uw relatiebeheerder. Iedere situatie is uniek en vergt een specifieke aanpak .

Wij geven u graag advies over deze nieuwe regeling.

(juni 2015)