Nr.36 : Wijzigingen sociale bijdragen.


Het "oude" systeem (tot 31 december 2014)

In het huidige systeem worden de sociale bijdragen berekend op het beroepsinkomen van drie jaar geleden. Zo worden de bijdragen van 2014 berekend op het inkomen van 2011. Het gaat hier om een definitieve bijdrage, die niet kan aangepast wordt aan het inkomen van 2014.

Dit kan problemen geven voor zelfstandigen die in 2011 een hoog beroepsinkomen hadden, maar in 2014 plots veel minder gaan verdienen. Om hieraan tegemoet te komen, werd beslist om de berekeningswijze van de sociale bijdragen te hervormen.

Het "nieuwe" systeem (vanaf 1 januari 2015)

Vanaf 2015 zullen de sociale bijdragen berekend worden op basis van uw beroepsinkomen van datzelfde jaar. Zo worden de sociale bijdragen van inkomstenjaar 2015 berekend op basis van uw inkomen bekomen in 2015. Aangezien evenwel uw inkomen van het komende jaar niet vooraf met zekerheid kan bepaald worden, betaalt u voorlopige bijdragen.

Het sociaal verzekeringsfonds zal u in 2015 een voorlopige bijdrage voorstellen die berekend wordt op basis van het inkomen van 2012. In tegenstelling tot het oude systeem zal u in het nieuwe systeem ervoor kunnen opteren om, afhankelijk van uw inkomen, uw voorlopige bijdragen te verhogen of te verlagen.

U kan er evenwel ook voor kiezen om lagere bijdragen te betalen. Hiervoor dient u op basis van objectieve elementen aan uw sociaal verzekeringsfonds aan te tonen dat uw beroepsinkomen is gedaald in vergelijking met drie jaar geleden.

Indien het sociaal verzekeringsfonds akkoord is, zal de bijdrage herleid worden tot een minimumbijdrage. Concreet betekent dit voor een gevestigde zelfstandige in hoofdberoep een minimumbijdrage van afgerond 750,00 euro per kwartaal bij een beroepsinkomen van 2015 dat lager is dan 12.830 euro. Indien het beroepsinkomen hoger ligt dan dit bedrag, maar lager dan 25.660 euro, zal de bijdrage afgerond 1.450 euro per kwartaal bedragen.

Het sociaal verzekeringsfonds zal de voorlopige bijdragen regulariseren wanneer het beroepsinkomen van 2015 definitief vaststaat. Op basis van de gegevens van de belastingadministratie zal dit in de loop van 2017 zijn. Afhankelijk van de situatie zal dit leiden tot een terugbetaling of een bijkomende vordering van sociale bijdragen.

Als bij de regularisatie blijkt dat er onterecht verminderde sociale bijdragen werden betaald, dan is er naast de eindafrekening ook een verhoging verschuldigd.

Conclusie

Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat de sociale bijdragen nauwer zullen aansluiten met uw huidige inkomen als zelfstandige. U zal zich in de toekomst steeds in een staat van regularisatie bevinden, waardoor u naast de voorlopige bijdragen in hetzelfde jaar ook de regularisatie zal moeten betalen voor uw inkomen van twee jaar geleden. Het is dus zowel voor de gevestigde zelfstandige als de startende zelfstandige belangrijk om het beroepsinkomen correct in te schatten. Uiteraard zullen wij u hierbij graag helpen.

(april 2014)